Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KATOLICKIE AMATORSKIE CENTRUM KULTURY W GDYNI MAŁYM KACKU"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000652731

NIP

5862312792

REGON

366083399

Data rejestracji

14 grudnia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

15 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi 3, 81-506 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

  • Działalność bibliotek

  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność paramedyczna

  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia, w tym spraw majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017