Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "KATOLICKIE AMATORSKIE CENTRUM KULTURY W GDYNI MAŁYM KACKU"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 grudnia 2016 r.

KRS

0000652731

NIP

5862312792

REGON

366083399

Adres siedziby

Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi 3, 81-506 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

  • Działalność bibliotek

  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność paramedyczna

  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia, w tym spraw majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »