Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 18 lipca 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA COLLEGIUM NOBILIUM OPOLIENSE

KRS

0000646065

NIP

7543131603

REGON

365834030

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 22, 45-069 Opole, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

9 listopada 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

1) kształtowanie przyszłych Polskich elit w duchu patriotyzmu i służby publicznej na potrzeby Polskiej administracji państwowej, nauki, polityki, dyplomacji, biznesu, kultury i edukacji, 2) inicjowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, wychowawczym i społecznym, 3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego, 4) kształtowanie postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu chrześcijańskich wartości, 5) wzmacnianie wspólnoty narodowej poprzez zwiększenie świadomości historycznej, 6) działalność na rzecz wzmacniania Polskiego wizerunku za granicą.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KANCELARIA@COLLEGIUM.OPOLE.PL