Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 2 maja 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA COLLEGIUM NOBILIUM OPOLIENSE

KRS

0000646065

NIP

7543131603

REGON

365834030

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 22, 45-069 Opole, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

9 listopada 2016 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1) kształtowanie przyszłych Polskich elit w duchu patriotyzmu i służby publicznej na potrzeby Polskiej administracji państwowej, nauki, polityki, dyplomacji, biznesu, kultury i edukacji, 2) inicjowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, wychowawczym i społecznym, 3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego, 4) kształtowanie postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu chrześcijańskich wartości, 5) wzmacnianie wspólnoty narodowej poprzez zwiększenie świadomości historycznej, 6) działalność na rzecz wzmacniania Polskiego wizerunku za granicą.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]