Nazwa pełna

I-TECH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000645022

NIP

9512422016

REGON

365776858

Data rejestracji

3 listopada 2016 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Husarii 60A, 02-951 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 3 listopada 2016 r.

  210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 listopada 2016 r.

  210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 listopada 2016 r.

  290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 listopada 2016 r.

  290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017