Poprzednio

MAXIICASH

Nazwa pełna

MAXICASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000640668

NIP

5272782367

REGON

365615470

Adres siedziby

Płocka 5A, 01-231 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2016 r.

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  12 tys. zł

  Liczba udziałów

  120

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  12 tys. zł

  Liczba udziałów

  120

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 listopada 2018 r.

  Wartość udziałów

  6 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017