Nazwa pełna

MOBICTG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000636452

NIP

7010601549

REGON

364930961

Adres siedziby

Jana Matejki 2 / 4, 60-766 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 września 2016 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z więcej niż 1 (jednego) członka do zaciągania zobowiązań przewyższających kwotę 50. 000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) spółka reprezentowana będzie przez 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie, przy czym w przypadku powołania członka zarządu ds. Finansowych, do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagany będzie w każdym przypadku udział członka zarządu ds. Finansowych.

Beneficjenci rzeczywiści
  • DLA WAZNOSCI UCHWAL RN NIEZBEDNY JEST GLOS FUNDUSZU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

19,4 tys. zł

2018 r.

13 zł

2017 r.

23,8 tys. zł

2016 r.

300,4 tys. zł

2016
2017
2018
2020
300,4 tys. zł 23,8 tys. zł 13 zł 19,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.MOBICTG.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016