Nazwa pełna

CYDROWNIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000631668

NIP

5272776728

REGON

365145856

Adres siedziby

Puławska 12 / 3, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 sierpnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

113,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

113,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.JRBB.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017