Nazwa pełna

CYDROWNIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000631668

NIP

5272776728

REGON

365145856

Adres siedziby

Puławska 12 / 3, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 sierpnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

113,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

113,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017