Nazwa pełna

MAZURSKI KURCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000630870

NIP

8451987308

REGON

365095673

Data rejestracji

3 sierpnia 2016 r.

Adres siedziby

Sympatyczna 51, Antonowo, 11-500 Giżycko, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

925 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,6 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do reprezentowania spółki, składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki, upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo w sprawach dotyczących czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej 100. 000,00zł. 2. W sprawach dotyczących czynności prawnych o wartości przekraczającej 100. 000,00zł do reprezentowania spółki, składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających wspólnie lub jeden członek zarządu działający wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016