Poprzednio

ZWIĄZEK SAMORZĄDOWYCH PRACODAWCÓW KOLEJOWYCH

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 6 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK SAMORZĄDOWYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

KRS

0000628522

NIP

1132914306

REGON

365002460

Adres siedziby

Lubelska 26, 03-802 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

15 lipca 2016 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu związku oraz zaciągania zobowiązań upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego - jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Ochrona praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w związku pracodawców, w tym: 1) kształtowa nie dobrych praktyk związanych z zatrudnieniem w branży kolejowej; 2) podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług kolejowych oraz dotyczących integrowania środowiska kolejowego; 3) reprezentowanie i popieranie działań na rzecz członków pracodawców i reprezentowanie ich interesów, w tym społecznych i gospodarczych; 4) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców kolejowych; 5) podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy o kolejach; 6) organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców i ich pracowników; 7) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących branży kolejowej; 8) współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym związanymi z transportem publicznym; 9) przyznawanie wyróżnień, odznaczeń i medali zasłużonym dla rozwoju kolei samorządowych i wnioskowanie o przyznanie odznaczeń państwowych.

Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.ZSPK.COM.PL