Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 15 lipca 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNI MŁODZI W AKCJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000628223

NIP

7661995093

REGON

364951041

Data rejestracji

15 lipca 2016 r.

Adres siedziby

27, Turza, 62-110 Damasławek, Polska

Cel działania

Cele stowarzyszenia określa zapis §7 punkty od 1) do 29) rozdziału ii statutu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. 2. Prezes zarządu upoważniony jest do składania jednoosobowo oświadczeń woli we wszystkich innych sprawach stowarzyszenia poza sprawami majątkowymi.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KEDZIORA.LESZEK@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY