Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

231,6 tys. zł

2021 r.

345,8 tys. zł

2020 r.

819,6 tys. zł

2019 r.

14,1 mln zł

2018 r.

261,1 tys. zł

2017 r.

787,2 tys. zł

2016 r.

117,3 tys. zł

2015 r.

173,3 tys. zł

2014 r.

96,5 tys. zł

2013 r.

85,9 tys. zł

2011 r.

114,6 tys. zł

2009 r.

52,9 tys. zł

2007 r.

708,5 tys. zł

2005 r.

97,6 tys. zł

2005
2007
2009
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
97,6 tys. zł 708,5 tys. zł 52,9 tys. zł 114,6 tys. zł 85,9 tys. zł 96,5 tys. zł 173,3 tys. zł 117,3 tys. zł 787,2 tys. zł 261,1 tys. zł 14,1 mln zł 819,6 tys. zł 345,8 tys. zł 231,6 tys. zł