STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000612901

Numer NIP

6793126413

Numer REGON

364227977

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.