Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 13 czerwca 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK, HISTORII I KRAKOWA "OTWARTA KSIĄŻKA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000612901

NIP

6793126413

REGON

364227977

Data rejestracji

18 kwietnia 2016 r.

Adres siedziby

Krakusa 7, 30-535 Kraków, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej oraz oświatowej w szczególności na rzecz promowania czytelnictwa i historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski i miasta krakowa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

OTWARTAKSIAZKA@GMEIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY