Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 24 listopada 2004 r.

Nazwa pełna

MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY "BASZTA" W BYTOWIE

KRS

0000061284

REGON

770761323

Adres siedziby

Mickiewicza 13 / 7, 77-100 Bytów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

13 listopada 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli w imieniu klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli, w tym prezesa, skarbnika i innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Cel działania

Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnodszenie ich poziomu organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej czynny udział w życiu kulturalnym, sportowym, społecznym miasta i powiatu podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków klubu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH KS.REJ.12 SĄD WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU