Poprzednio

AMP HOLDING

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

24 maja 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

2 czerwca 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »