Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 24 września 2022 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TEATRU BAJ POMORSKI W TORUNIU

KRS

0000610996

NIP

9562316807

REGON

364108600

Adres siedziby

Piernikarska 9, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

1 kwietnia 2016 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku upoważniony jest przewodniczący zarządu lub pisemnie wskazana przez niego osoba będąca członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1. Reprezentacja i obrona godności swoich członków. 2. Obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków związku. 3. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego i innych organizacji. 5. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji międzynarodowej organizacji pracy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne