STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000609116

Numer NIP

7822615866

Numer REGON

364029958

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ODDZIAŁU TERENOWEGO TWK UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI ŁĄCZNIE JEDEN Z WICEPREZESÓW WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI ŁĄCZNIE DWÓCH WICEPREZESÓW.

ul. Mścibora 67

61-062 Poznań

Polska