Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 18 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

R & M MARIA ROŻDŻYŃSKA - STAŃCZAK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000060903

REGON

010906862

Adres siedziby

Limanowskiego 11P, 02-943 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

19 listopada 2001 r.

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik samodzielnie

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001