Nazwa pełna

CINNAMON & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000600777

NIP

2220900304

REGON

363687582

Data rejestracji

8 lutego 2016 r.

Adres siedziby

Karola Miarki 36, 41-400 Mysłowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli: a/w zakresie praw i obowiązków majątkowych: -do kwoty 50. 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółkę reprezentuje prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem, -powyżej kwoty 50. 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem, b/w przypadku składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych jak też w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016