Nazwa pełna

DORBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000594584

NIP

9591968398

REGON

363401210

Data rejestracji

5 stycznia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zagnańska 153, 25-563 Kielce, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

180 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu, działający łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu działający wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 5 stycznia 2016 r.

  1 710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016