Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

EUROAL SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000591961

NIP

9462656509

REGON

363234484

Data rejestracji

15 grudnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

1 Maja 16, 20-410 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania społki oraz prowadzenia jej spraw przysługuje każdemu komplementariuszowi. Komplementariuszem jest euroal sp. Z o. O. , ktora reprezentowana jest w następujący sposób: do składania oświadczeń woli w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałnie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 15 grudnia 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  450 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  450 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 15 grudnia 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  450 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  450 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016