Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 28.06.2018

    Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • 17.07.2017

    Od 24. 11. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 24. 11. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 24. 11. 2015 do 31. 12. 2016