Dane aktualne

Nazwa pełna

GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 listopada 2015 r.

KRS

0000584545

NIP

5272749631

REGON

362970301

Kapitał zakładowy

334.9 mln zł

Adres siedziby

Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Wspólnicy
 • 3.726.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 186.310.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 695.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.785.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 1.815.586 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.779.300,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »