Nazwa pełna

GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000584545

NIP

5272749631

REGON

362970301

Data rejestracji

6 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

334,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 6 listopada 2015 r.

  Wartość udziałów

  186,3 mln zł

  Liczba udziałów

  3726200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 października 2016 r.

  Wartość udziałów

  34,8 mln zł

  Liczba udziałów

  695700

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  90,8 mln zł

  Liczba udziałów

  1815586

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016