Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

258,6 tys. zł

2019 r.

13,6 mln zł

2018 r.

1,6 tys. zł

2017 r.

414,1 tys. zł

2016 r.

3,2 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
3,2 mln zł 414,1 tys. zł 1,6 tys. zł 13,6 mln zł 258,6 tys. zł