FUNDACJA

Numer KRS

0000581315

Numer NIP

8862989071

Numer REGON

362798061

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA FUNDACJI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST: A)PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

ul. Al. Spacerowa 4

58-310 Szczawno-zdrój

Polska

ZARZĄD