Nazwa pełna

FUNDACJA NOWOGRODZKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000580109

NIP

7010513147

REGON

362752811

Data rejestracji

15 października 2015 r.

Data ostatniej zmiany

16 października 2015 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Cel działania

1) udzielanie dzieciom, młodzieży I studentem będącym beneficjentami fundacji wszelkiej pomocy zarówno materialnej, jak I nie materialnej w celu rozwijania ich kompetencji społecznych, kulturowych, komunikacyjnych I twórczych. 2) zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, naukowych I społecznych dzieci, młodzieży I studentów, będących beneficjentami fundacji. 3) udzielania dzieciom młodzieży I studentom, będącym beneficjentami fundacji, wszelkiej pomocy zarówno materialnej, jak I niematerialnej w celu zachowania ich dobrego stanu zdrowia, poprawy ich stanu zdrowia, a także zabezpieczenia ich stanu zdrowia przed pogorszeniem.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu działający samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu działający łącznie z członkiem zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY