Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 15 kwietnia 2021 r.

Nazwa pełna

POLSKA UNIA CERAMICZNA

KRS

0000568827

NIP

6572918877

REGON

362099529

Adres siedziby

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 lipca 2015 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest zarząd. Oświadczenia w imieniu zarządu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

1. Wspieranie rozwoju produkcji płytek ceramicznych 2. Promocja Polskiego przemysłu płytek ceramicznych w kraju i za granicą 3. Wspieranie badań naukowych i edukacji o istotnym znaczeniu dla branży ceramicznej

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Komitet Wykonawczy Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór