FUNDACJA

Numer KRS

0000566437

Numer NIP

7010495372

Numer REGON

362029010

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 10.000 ZŁ, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.