Nazwa pełna

FUNDACJA NAUKI OTWARTEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000566437

NIP

7010495372

REGON

362029010

Data rejestracji

13 lipca 2015 r.

Adres siedziby

Adolfa Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: - promocja modelu nauki otwartej tj. Takiej formy prowadzenia badań naukowych, która nie tworzy sztucznych barier w dostępie do ich wyników,procesu oraz mechanizmów finansowania. - realizacja, wspomaganie I finansowanie badań naukowych, ze szczególnym naciskiem na te realizowane w modelu nauki obywatelskiej. - promocja koncepcji masowej współpracy we wszystkich dziedzinach życia, ale przede wszystkim w obszarach o charakterze edukacyjnym I badawczym. - popularyzacja nauki

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza 10. 000 zł uprawniony jest każdy członek zarządu. Oświadczenia woli w sprawach, których wartość przekracza kwotę 10. 000 zł, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY