Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 29 lutego 2016 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NAUKI OTWARTEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000566437

NIP

7010495372

REGON

362029010

Data rejestracji

13 lipca 2015 r.

Adres siedziby

Adolfa Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: - promocja modelu nauki otwartej tj. Takiej formy prowadzenia badań naukowych, która nie tworzy sztucznych barier w dostępie do ich wyników,procesu oraz mechanizmów finansowania. - realizacja, wspomaganie i finansowanie badań naukowych, ze szczególnym naciskiem na te realizowane w modelu nauki obywatelskiej. - promocja koncepcji masowej współpracy we wszystkich dziedzinach życia, ale przede wszystkim w obszarach o charakterze edukacyjnym i badawczym. - popularyzacja nauki

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza 10. 000 zł uprawniony jest każdy członek zarządu. Oświadczenia woli w sprawach, których wartość przekracza kwotę 10. 000 zł, składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY