STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000566274

Numer NIP

7262657213

Numer REGON

362211699

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

KAPEWU.COM.PL

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA STOWARZYSZENIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DLA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH STOWARZYSZENIA POWYŻEJ JEDNEGO TYSIĄCA ZŁOTYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I JEDNGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB SKARBNIKA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

ul. Kryzysowa 49

91-867 Łódź

Polska