Nazwa pełna

BIZNES DLA BASKETU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000564785

NIP

9731022452

REGON

361890072

Data rejestracji

30 czerwca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

5 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska

Cel działania

1)wspieranie organizacyjne I finansowe działalności profesjonalnego klubu koszykarskiego z zielonej góry; 2)reprezentowanie interesów sponsorów oraz członków stowarzyszenia w strukturach zarządzających profesjonalnym klubem koszykarskim z zielonej góry oraz przed organami władzy państwowej I samorządowej, a także podmiotami trzecimi; 3)inspirowanie współdziałania z instytucjami państwowymi, podmiotami trzecimi oraz podmiotami współpracującymi z profesjonalnym klubem koszykarskim z zielonej góry oraz organizacjami sportowymi I kulturalnymi; 4)propagowanie innowacyjnego systemu wspierania przez sponsorów klubu sportowego w polsce wraz z dążeniem do jego rozwoju I następnie wdrożenia projektu klubu sportowego zarządzanego I wspieranego przez kibiców I sponsorów; 5)dążenie do wypracowania wspólnej wizji działania I rozwoju profesjonalnego klubu koszykarskiego z zielonej góry ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie, a w szczególności ze stowarzyszeniem grup młodzieżowych, stowarzyszeniem zrzeszającym kibiców oraz spółką grono s. S. A.; 6)prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną I towarzyską; 7)doradztwo, pomoc organizacyjno- ekonomiczna oraz szkolenie dla członków I innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie działalności stowarzyszenia wymagają dla swej ważności współdziałania dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY