Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

38,7 mln zł

19,4 mln zł

2007 - 2013

1

8,3 mln zł

2,8 mln zł

Łącznie

4

47 mln zł

22,3 mln zł