Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

23 marca 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

5 kwietnia 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »