Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 12 grudnia 2017 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW ZALEŻNYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000556906

NIP

7543093038

REGON

361456654

Data rejestracji

6 maja 2015 r.

Adres siedziby

Strzelecka 33, 45-525 Opole, Polska

Cel działania

1. Działalność edukacyjna w zakresie organizacji kursów i szkoleń, promocji metod, form i technik terapeutycznych 2. Działalność wydawnicza. 3. Wspieranie terapeutów różnych specjalności w rozwijaniu warsztatu pracy poprzez organizację superwizji, dofinansowanie specjalistycznych kursów i szkoleń 4. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez stowarzyszenie działalności charytatywnej 5. Promowanie organizacji wolontariatu 6. Wspieranie terapeutów oraz przyszłych terapeutów w działaniach zmierzających do odbywania praktyk i staży specjalistycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY