Nazwa pełna

LATARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000556856

NIP

5862297058

REGON

361465660

Data rejestracji

7 maja 2015 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

205 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie książek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Poligrafia I reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1)prezes zarządu jednoosobowo 2)dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 7 maja 2015 r.

  1.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.250,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 maja 2015 r.

  1.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.250,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 maja 2015 r.

  1.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.250,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 maja 2015 r.

  1.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.250,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015