Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 19 marca 2020 r.

Nazwa pełna

BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU I PIASKOWCA-SKALIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000551667

NIP

8271630639

REGON

730328570

Data rejestracji

1 kwietnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Borowska 9, Kostrza, 58-150 Strzegom, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

  • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

  • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

  • Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

  • Działalność pozostałych agencji transportowych

  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Leasing finansowy

Sprawozdanie za okres 1 listopada 2018 r. — 31 października 2019 r.
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy komplementariusz do składania oświadczeń woli w imieniu komplementariusza uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie w skład zarządu komplementariusza wchodzą: halina wojtera-prezes zarządu angelika wojtera-wiceprezes zarządu halina pijanowska-wiceprezes zarządu adrian pietras-wiceprezes zarządu

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020