Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 4 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

NARENDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000549979

NIP

7010474536

REGON

361128000

Data rejestracji

24 marca 2015 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Hoża 86 / 410, 00-682 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 • Zakwaterowanie

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Wynajem i dzierżawa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 17 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015