Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 23 kwietnia 2015 r.

Nazwa pełna

I LOVE BRIDGE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000548683

NIP

5993174907

REGON

361331651

Data rejestracji

22 kwietnia 2015 r.

Adres siedziby

Karola Marcinkowskiego 9C / 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie brydża sportowego, a w szczególności: wspieranie organizacji kolejnych edycji "Międzynarodowego kongresu brydża sportowego - sława"; Wspieranie lokalnych inicjatyw organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych; Upowszechnianie wiedzy oraz popularyzacja dyscypliny brydż sportowy; Wspieranie instytucji działających na rzecz brydża sportowego, zwłaszcza związków sportowych, klubów sportowych oraz placówek oświatowych; Wspieranie rozwoju techniki organizacji zawodów brydżowych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY