Nazwa pełna

I LOVE BRIDGE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000548683

NIP

5993174907

REGON

361331651

Adres siedziby

Karola Marcinkowskiego 9C / 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie brydża sportowego, a w szczególności: wspieranie organizacji kolejnych edycji "Międzynarodowego kongresu brydża sportowego - sława"; Wspieranie lokalnych inicjatyw organizacji imprez sportowych I rekreacyjnych; Upowszechnianie wiedzy oraz popularyzacja dyscypliny brydż sportowy; Wspieranie instytucji działających na rzecz brydża sportowego, zwłaszcza związków sportowych, klubów sportowych oraz placówek oświatowych; Wspieranie rozwoju techniki organizacji zawodów brydżowych.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 09. 01. 2015 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}