Nazwa pełna

B2B LEADON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000546842

NIP

8943059034

REGON

360587064

Data rejestracji

6 marca 2015 r.

Adres siedziby

Oksywska 2A, 53-152 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@NEOBIZNES.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015