Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA EDMUNDA J. SAUNDERSA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 lutego 2015 r.

KRS

0000545445

NIP

7831723153

REGON

360878726

Adres siedziby

Szyperska 14, 61-754 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

7 aktualnych powiązań