Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 11 września 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA EDMUNDA J. SAUNDERSA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000545445

NIP

7831723153

REGON

360878726

Data rejestracji

26 lutego 2015 r.

Adres siedziby

Szyperska 14, 61-754 Poznań, Polska

Rozwiązanie

Rozwiązanie fundacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 25d ust. 1 ustawy o krajowym rejestrze sądowym) na podstawie postanowienia sądu rejonowego poznań - nowe miasto i wilda w poznaniu z dnia 13. 07. 2020r. Sygn. Po. Viii ns-rej. Krs 33567/19/500

Cel działania

Celem działalności statutowej fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz organizowania i wspierania wydarzeń dotyczących: zarządzania (governance, kontroli zarządczej), zapewnienia zgodności (compliance), audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć, zapobiegania oszustwom i korupcji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015