Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 4 listopada 2016 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZESZOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000054415

NIP

9151576317

REGON

020260910

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Adres siedziby

Milicka 7, Czeszów, 55-106 Zawonia, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych staży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej W Cieszowie Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu osp prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. A ST 45/92 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA