Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE