Nazwa pełna

P&P INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000542234

NIP

5223023288

REGON

360818440

Adres siedziby

Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 lutego 2015 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

25 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015