Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 24 października 2019 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA FUTURE PROFESSIONALS"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000541606

NIP

5213689809

REGON

360855903

Data rejestracji

9 lutego 2015 r.

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 100A / 12, 00-764 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność agencji informacyjnych

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

OMNIARYSZARD@TLEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015