Poprzednio

SEGECE POLSKA

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

448,2 tys. zł

2010 r.

2,4 tys. zł