Nazwa pełna

GLOSBE PARFIENIUK I STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000539587

NIP

5213687182

REGON

360628461

Data rejestracji

19 stycznia 2015 r.

Adres siedziby

Erazma Ciołka 12 / 428, 01-402 Warszawa, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników. Sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności spółki są: zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki; Połączenie spółki z innym podmiotem lub przekształcenie spółki, w zakresie dopuszczalnym przez prawo; Dokonanie czynności powodujące nabycie, zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10. 000 (dziesięć tysięcy złotych); Do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE