Dane aktualne

Nazwa pełna

GLOSBE PARFIENIUK I STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

19 stycznia 2015 r.

KRS

0000539587

NIP

5213687182

REGON

360628461

Adres siedziby

Erazma Ciołka 12 / 428, 01-402 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo I obowiązek prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników. Sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności spółki są: zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki; Połączenie spółki z innym podmiotem lub przekształcenie spółki, w zakresie dopuszczalnym przez prawo; Dokonanie czynności powodujące nabycie, zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10. 000 (dziesięć tysięcy złotych); Do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych I pozasądowych uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

4 aktualne powiązania