Nazwa pełna

GLOSBE PARFIENIUK I STAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000539587

NIP

5213687182

REGON

360628461

Adres siedziby

Erazma Ciołka 12 / 428, 01-402 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo I obowiązek prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników. Sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności spółki są: zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki; Połączenie spółki z innym podmiotem lub przekształcenie spółki, w zakresie dopuszczalnym przez prawo; Dokonanie czynności powodujące nabycie, zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 10. 000 (dziesięć tysięcy złotych); Do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych I pozasądowych uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Umowa spółki z dnia 02. 01. 2015 r.

Wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

{{ fieldValue.v }}