Nazwa pełna

GPEC TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000053900

NIP

5930100448

REGON

191250906

Adres siedziby

Rokicka 16, 83-110 Tczew, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

17,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIASTA GDAŃSKA) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 17,14% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (GPEC TCZEW SP. Z O.O.)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,4 tys. zł

2006 r.

346,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11698 SĄD REJONOWY GDAŃSK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001