STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000538794

Numer NIP

4290070300

Numer REGON

360535541

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, W TYM NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA ORAZ ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW JAK RÓWNIEŻ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

ul. Jana Pawła Ii 51A

69-210 Lubniewice

Polska