Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

7 września 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

20 września 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »