Nazwa pełna

MIGAM "RKPK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000538267

NIP

9512387159

REGON

360614795

Adres siedziby

Józefa Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

12 stycznia 2015 r.

Kapitał zakładowy

253,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

253,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentacji spółki jest komplementariusz "Rkpk" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie. Osoby uprawnione do reprezentacji komplementariusza: prezes zarządu - przemysław kuśmierek, członek zarządu - robert paweł kuśmierek.

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,9 tys. zł

2020 r.

145,4 tys. zł

2019 r.

297,6 tys. zł

2018 r.

8,6 tys. zł

2017 r.

65,8 tys. zł

2016 r.

432,3 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
432,3 tys. zł 65,8 tys. zł 8,6 tys. zł 297,6 tys. zł 145,4 tys. zł 1,9 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.MIGAM.ORG

Adres e-mail

KONTAKT@MIGAM.ORG

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015