Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,4 mln zł

2018 r.

15 mln zł

2016 r.

2 mln zł

2016
2018
2020
2 mln zł 15 mln zł 4,4 mln zł