Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 10 marca 2020 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK MIAST BAŁTYCKICH

KRS

0000005342

NIP

5831066139

REGON

190048545

Adres siedziby

Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 kwietnia 2001 r.

Status podatnika VAT
Rada Wykonawcza (Zarząd) Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezydent związku reprezentuje związek na zewnątrz

 • PREZYDENT

 • WICEPREZYDENT

 • WICEPREZYDENT

 • Od 10 marca 2020 r.

  WICEPREZYDENT

 • WICEPREZYDENT

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celem związku jest propagowanie i wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy miastami położonymi w regionie morza bałtyckiego; Podejmowanie działań w charakterze rzecznika wspólnych interesów władz lokalnych w regionie oraz w imieniu miast i władz lokalnych we wspólnych kwestiach dotyczących relacji z podmiotami regionalnymi, krajowymi, europejskimi oraz międzynarodowymi; Jak również dążenie do osiągnięcia zrównoażonego rozwoju regionu morza bałtyckigo z pełnym poszanowaniem europejskich zasad lokalnej i regionalnej samorządności oraz subsydiarności.

Beneficjenci rzeczywiści
 • WICEPREZYDENT

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
 • Od 2 kwietnia 2001 r.

 • Od 2 kwietnia 2001 r.

 • Od 2 kwietnia 2001 r.

 • Od 2 kwietnia 2001 r.

 • Od 2 kwietnia 2001 r.

 • Od 2 kwietnia 2001 r.

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 813 SĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU