Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

19 lutego 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

27 lutego 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »