Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

10 maja 2018 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

3 maja 2018 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »